Blog

Label: Projectmanagement

Datum: 14 september 2020

Delen:

Projectmanagement: Beheersen met GOTIK (PMW 3/3)

Bij projectmatig werken zijn de fasering en de beslismomenten bij de overgangen tussen deze fases de belangrijkste beheersmomenten. Tijdens het gehele proces wordt de beheersbaarheid van het projectresultaat door VIJF verschillende beheersaspecten uitgevoerd: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit (GOTIK).

Projectmatig werken (PMW) is in Nederland de basis geweest voor de ontwikkeling van vele soorten projectmanagement methodieken. De kern van PMW is gebaseerd op drie onderdelen; faseren (1), beslissen (2) en beheersen (3). In deze blog richten we ons ALLEEN op het onderdeel beheersen. De onderdelen faseren en beslissen zijn terug te vinden in één van de andere blogs.

Tip
Als je meer wilt weten over projectmatig werken (PMW) lees dan de blog: Projectmanagement: Projectmatig werken

Om er een succesvol project van te maken dient er een goede beheersing te zijn tijdens het gehele PMW proces. Wanneer dit niet gebeurt kan het project uitlopen in tijd, geld of niet voldoen aan de gestelde kwaliteit van het projectresultaat.

De beheersing wordt gedaan aan de hand van verschillende beheersaspecten: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Zet elke eerste letter van deze aspecten achter elkaar en er ontstaat de afkorting GOTIK.

Tijdens het gebruik van PMW en de voortgang van het project (fasering van links naar rechts) wordt de beschrijving van het projectresultaat steeds duidelijker en neemt de beschrijving inhoudelijke activiteiten ofwel werkzaamheden af. Dit is zichtbaar in de driehoek die langzaam per projectfase opvult in kleur.

De driehoek maakt gebruik van de volgende beheersaspecten:

Geld
Voor de uitvoering van het gehele project is er een budget vastgesteld om het beoogde projectresultaat te kunnen realiseren. Tijdens de beheersing van het onderdeel geld richt men zich niet alleen op wat er al gebruikt is, maar ook hoeveel er nog daadwerkelijk beschikbaar is voor de rest van het project.

Organisatie
Met beheersing van de organisatie wordt bedoelt alle personen, partijen en bedrijven benodigd om het projectresultaat te kunnen realiseren. Er wordt een organigram opgesteld om de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk weer te geven.

Tip
Als je meer wilt weten over projectrollen lees dan de blog: Projectmanagement: Projectrollen, WIE doet nou WAT?

Tijd
Om de beheersing van tijd gemakkelijk te maken wordt deze visueel weergeven in een planning. Hierin is duidelijk de benodigde en de nog beschikbare tijd te zien van een specifiek onderdeel of fase. Vaak wordt er een zogenaamde balkenplanning opgesteld.

Informatie
Met de beheersing van informatie wordt er niet alleen gezorgd dat deze correct en op het juiste moment aanwezig is, maar ook bij de juiste persoon, partij of bedrijf terecht komt.

Kwaliteit
Met de beheersing van kwaliteit wordt bedoelt de borging en controle op de vooraf vastgestelde eisen van het op te leveren projectresultaat.

Tip
Hulp nodig? Neem (vrijblijvend) contact op voor een kennismaking!

Bronvermelding
o    Hedeman, B., Vis van Heemst, G. & Riepma, R. (2008). Projectmanagement Op basis van NCB versie 3- IPMA-C en IPMA-D. Zaltbommel: Van Haren Publishing
o    Wijnen, G. & Storm, P. (2007). Projectmatig werken. Houten: Spectrum