Blog

Projectmanagement: Verborgen KOSTEN van het falen!

Projectmanagement: Verborgen KOSTEN van het falen!

8 juli 2024

Faalkosten zijn kosten die ontstaan door fouten in het ontwerp, de uitvoering of het beheer en onderhoud van een bouwproject. Deze onnodige kosten kunnen leiden tot conflicten, meerwerk, vertragingen of zelfs reputatieschade. Het is een uitdaging waar veel projecten en organisaties mee te maken hebben. Met deze blog willen we meer inzicht geven in deze verborgen kosten en praktische oplossingen bieden om de efficiëntie en winstgevendheid van projecten en organisaties te verhogen.

Techniek: Van ambacht tot fabriek

Techniek: Van ambacht tot fabriek

15 april 2024

Een belangrijke verandering in de geschiedenis was de industriële revolutie. Dit was een periode bestaande uit VIER verschillende fasen van economische groei en technische vooruitgang. Door de uitvinding van machines en fabrieken kon men sneller en goedkoper goederen produceren. De industriële revolutie had grote gevolgen voor de samenleving, zowel op economisch, sociaal als cultureel vlak.

Communicatie: Horen wat er NIET wordt gezegd

Communicatie: Horen wat er NIET wordt gezegd

14 maart 2024

Communicatie speelt een cruciale rol in ons dagelijks werk en vooral binnen projecten. Het bevordert effectieve samenwerking tussen alle betrokken partijen. Communicatie gaat over het uitwisselen van informatie, ideeën, emoties of intenties tussen een zender en ontvanger. In deze blog bespreken we wat communicatie inhoudt en de VIJF basisprincipes ervan.

BIM: OPEN of een GESLOTEN deur?

BIM: OPEN of een GESLOTEN deur?

15 januari 2024

Samenwerking is een essentieel aspect van elk project en de BIM werkmethodiek is hierbij een krachtig hulpmiddel om de communicatie en coördinatie tussen de betrokken projectpartners te verbeteren van ontwerp naar uitvoering voor beheer en onderhoud. Er zijn twee manieren van BIM-samenwerking: open BIM en gesloten BIM, maar wat betekent dat en wat zijn de verschillen?

Persoonlijk: Belangrijk of toch urgent?

Persoonlijk: Belangrijk of toch urgent?

27 november 2023

Een manier om je werk efficiënter en effectiever te maken, is door onderscheid te maken op een to do lijst tussen belangrijk en urgent. Zo kun je je focussen op de taken die het meest waardevol zijn en die je het meeste plezier geven. Dit helpt je ook om stress te verminderen en je werk beter te organiseren. Een manier om het verschil te bepalen is door gebruik te maken van de prioriteitenmatrix van Eisenhower.

Projectmanagement: Het leren omgaan met onzekerheid!

Projectmanagement: Het leren omgaan met onzekerheid!

9 oktober 2023

Tijdens het projectmatig werken (PMW) wordt er gewerkt van grof naar fijn waarbij het project steeds gedetailleerder en duidelijker wordt. Hierdoor is er bij de start van een nieuw project een grote mate van onzekerheid. Het is als een olifant die op een dun koord balanceert: je weet nooit wanneer en of hij zal vallen of hoeveel schade hij zal aanrichten. Om deze onzekerheden te beheersen, is het belangrijk om risicomanagement toe te passen.