Blog

Label: Projectmanagement

Datum: 16 augustus 2020

Delen:

Projectmanagement: Project in ZES fasen (1/3)

Projectmatig werken heeft als doel de voorspelbaarheid te vergroten door gestructureerd te werk te gaan om een bepaald doel te bereiken. Er wordt gewerkt van grof naar fijn waarbij het project steeds gedetailleerder en duidelijker wordt. Het hierbij opknippen in stukken van het project wordt ook wel faseren genoemd.

Projectmatig werken (PMW) is in Nederland de basis geweest voor de ontwikkeling van vele soorten projectmanagement methodieken. De kern van PMW is gebaseerd op drie onderdelen; faseren (1), beslissen (2) en beheersen (3). In deze blog richten we ons ALLEEN op het onderdeel faseren. De onderdelen beslissen en beheersen zijn terug te vinden in één van de andere blogs.

Tip
Als je meer wilt weten over projectmatig werken (PMW) lees dan de blog: Projectmanagement: Projectmatig werken

Projectbeheersing is een belangrijk onderdeel binnen projectmanagement bij het uitvoeren van projecten. PMW ziet de faseovergangen als de belangrijkste beheersmomenten binnen een project. Hierbij wordt de focus gelegd op het projectresultaat en de weg naar dit resultaat toe om dit te kunnen realiseren. Door een project te faseren en daarmee in levenscyclus op te knippen in delen ontstaat er een duidelijke structuur die stapsgewijs concreter wordt met een zichtbare vooruitgang. Elke fase in het proces heeft een startpunt en een eindpunt. PMW kent de volgende fasen:

In theorie kunnen er fasen overgeslagen worden afhankelijk van de complexiteit en de omvang van het project, maar de praktijk leert ons dat hierdoor het uiteindelijke projectresultaat in gevaar komt. Deze wordt vooral onduidelijk met kans op faalkosten. Mijn advies is om bij elk project exact deze PMW fasering aan te houden. Hieronder een toelichting op de ZES verschillende fasen:

1. Initiatief: IDEE
Bij de initiatieffase is er nog geen sprake van een project, maar er is wel een probleem, initiatief of een IDEE waarvoor een oplossing moet komen. . In deze fase wordt er vooral onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het mogelijke project en een definitie opgesteld van het (mogelijke) projectresultaat. Tevens wordt vastgesteld wat er NIET tot het projectresultaat behoort door de opstelling van een afbakening.

2. Definitie: WAT
De definitiefase wordt gestart met een grondige analyse van de probleemstelling. Hierna wordt vastgesteld aan WAT voor eisen en wensen het projectresultaat moet voldoen.

3. Ontwerp: HOE
In de ontwerpfase wordt een gedetailleerde oplossing ofwel ontwerp ontwikkeld. In dit ontwerp wordt verwoord HOE het projectresultaat er straks (integraal) uit gaat zien.

4. Voorbereiding: MAKEN?
De voorbereidingsfase heeft als doel om het ontwerp zo te beschrijven dat het geschikt is voor realisatie en antwoord geeft op hoe te MAKEN?. Met een goede voorbereiding kan het projectresultaat zonder problemen gerealiseerd worden.

5. Realisatie: DOEN
De realisatiefase staat in het teken van het realiseren van het projectresultaat ofwel DOEN.

6. Nazorg: IN STAND HOUDEN
De nazorgfase heeft als doel om het projectresultaat IN STAND HOUDEN. Het eerder gerealiseerde projectresultaat wordt nu beheerd, onderhouden en in gebruik genomen.

Aanvulling
In de huidige PMW-methodiek eindigt de fasering met de nazorg. Echter, het zou waardevol zijn om een aanvullende fase te overwegen die zich richt op de afbraak van het projectresultaat. Deze sloopfase zou niet alleen de demontage omvatten, maar ook het zorgvuldig scheiden en voorbereiden van materialen voor hergebruik. Dit zou de levenscyclus van het project verlengen en bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen door het verminderen van afval en het bevorderen van recycling. Zo'n uitbreiding zou de PMW-methodiek kunnen versterken en meer in lijn brengen met circulaire economie principes, waarbij de nadruk ligt op het behoud van waarde van materialen en producten zo lang mogelijk.

Tip
Hulp nodig? Neem (vrijblijvend) contact op voor een kennismaking!

Bronvermelding
o    Hedeman, B., Vis van Heemst, G. & Riepma, R. (2008). Projectmanagement Op basis van NCB versie 3- IPMA-C en IPMA-D. Zaltbommel: Van Haren Publishing
o    Wijnen, G. & Storm, P. (2007). Projectmatig werken. Houten: Spectrum