Links

Op zoek naar onze favoriete websites en een selectie van onze klanten? De links is een lijst naar andere websites met meer informatie over verschillende onderwerpen op onze website. Ook zijn hier een aantal van onze tevreden klanten te vinden met wie we vanuit onze diensten hebben samengewerkt.

Selecteer: 0 - 9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Nieuw
-


0 - 9
-

A

Agile Scrum Group = Een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het toepassen van agile en scrum methoden in verschillende sectoren. De missie van de organisatie is om IT- en non-IT organisaties te helpen sneller en beter in te spelen op veranderingen in de markt en de klantbehoeften. De organisatie biedt trainingen, coaching, consultancy en interim management aan op het gebied van agile en scrum. De organisatie bestaat uit een team van ervaren en gecertificeerde professionals die passie hebben voor hun vakgebied. Bezoek zeker ook eens het onderdeel blog met zeer interessante informatieve artikelen. Hiernaast is het ook mogelijk om jezelf te laten certificeren via het International Institute for Agile Business Certification (IIABC) een initiatief van Agile Scrum Group.

Kritiek Pad is getraind door Agile Scrum Group in diverse trainingen en gecertificeerd als Scrum Master via het IIABC. Wij kunnen de trainingen van Agile Scrum Group van harte aanbevelen en gebruiken deze dagelijks tijdens de uitvoering van onze diensten!

Website: https://agilescrumgroup.nl
Website: https://iiabc.org

Avans+ = Een organisatie die opleidingen, trainingen en coaching aanbiedt voor professionals die zich willen ontwikkelen in hun vakgebied. Avans+ werkt samen met Avans Hogeschool en andere kennispartners om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen dat aansluit bij de praktijk. Avans+ biedt onder andere opleidingen op het gebied van management, zorg, techniek, onderwijs en recht.

Klant: Kritiek Pad levert vanuit de dienst spreker kennis voor de opleidingen: BIM Engineering (kerndocent), HIT-E, HIT-W, Projectleider Bouw en infra, Hogere bouw projectmanagement en is verantwoordelijk voor de modules BIM, projectmanagement en verandermanagement. Hiernaast wordt Kritiek Pad regelmatig ingezet bij maatwerktrajecten o.a. bij Bluetech Engineering traineeship BIM modelleur.
Website: https://www.avansplus.nl

B

BIM Corner = Een online platform waar je alles kunt leren over BIM (Bouwwerk Informatie Modellering). Zij bieden artikelen, video's, podcasts en cursussen aan over verschillende aspecten van BIM, zoals software, processen, normen en innovaties. Zij hebben als belangrijkste doel het verspreiden van kennis op het gebied van BIM en het praktische gebruik ervan binnen bouwprojecten. Je kunt ook lid worden van de BIMcorner community en je ervaringen en vragen delen met andere BIM-professionals.

Website: https://bimcorner.com

Bouwend Nederland = Een vereniging van bouw- en infrabedrijven in Nederland. Het doel van de vereniging is om de belangen van de sector te behartigen en de kwaliteit, innovatie en duurzaamheid van de bouw te bevorderen. Bouwend Nederland heeft meer dan 4000 leden, variërend van kleine zelfstandigen tot grote multinationals. De vereniging biedt haar leden onder andere advies, scholing, netwerkmogelijkheden en collectieve inkoopvoordelen.

Website: https://www.bouwendnederland.nl

buildingSMART = Een internationale non-profit organisatie die de digitale transformatie van de bouwsector stimuleert. Zij streeft naar verbetering door het creëren en toepassen van open, internationale standaarden en oplossingen voor infrastructuur en gebouwen. buildingSMART Nederland is het Nederlandse onderdeel van buildingSMART International en behartigt de belangen van bedrijven en organisaties in Nederland die met BIM werken of willen werken. Het doel is het gezamenlijk optimaal benutten van samenwerking op basis van digitale bouwmodellen (Bouwwerk Informatie Modellering) en open standaarden (bijvoorbeeld BCF en IFC) en diensten. Zij bieden onder andere opleidingen, certificeringen, projecten en netwerkmogelijkheden aan voor haar partners en leden.

Website: https://www.buildingsmart.nl

C
-

D

digiGO = Een initiatief voor het samen digitaal optrekken, om de eigen organisatie én de gehele branche slimmer en sneller te maken. De kern van digiGO is het creëren van een aanpak om de Gebouwde Omgeving versneld te digitaliseren. Onderdeel van de digiGO is het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) waarin een set van uniforme afspraken, die zorgt voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de ontwerp-, bouw- & technieksector. De Bouw Digitaliseringsraad (BDR) bepaalt de koers en neemt strategische besluiten waarin rijksoverheid, grote opdrachtgevers/gebruikers, bouwers, technici, toeleveranciers en kennisinstellingen samenwerken aan de transitie naar bouwen met BIM, en versnelling van digitalisering van de gebouwde omgeving.

Website: https://www.digigo.nu

E
-

F
-

G
-

H
-

I

ISSO = Een kennisinstituut voor vakmensen die zorgen voor gezonde, veilige en duurzame gebouwen. Daarnaast versterkt zij de installatietechniek in de bouwkolom, bevordert de eenduidigheid en maakt via normatieve richtlijnen de kwaliteit van installaties inzichtelijk. De ISSO heeft het streven naar duurzame, veilige en kwalitatief hoogwaardige installaties en naar installaties die voldoen aan wet- en regelgevingen en normen.

Website: https://www.isso.nl

J
-

K
-

L
-

M

MKBrecht = Een juridisch platform bestaande uit meerdere kleine teams die werken in verschillende rechtsgebieden. Elk rechtsgebied kent zijn eigen senior bedrijfsjuristen en/of advocaat. Naast ondersteuning in recht biedt MKBrecht ook meerdere vormen van templates aan. Kritiek Pad heeft haar algemene voorwaarden en privacy statement met tevredenheid door MKBrecht laten opstellen.

Website: https://www.mkbrecht.nl

Multiraedt = Deze adviesgroep stelt coaches, consultants, interimmanagers, juridische adviseurs, makelaars en trainers op een veelheid van vakgebieden ter beschikking aan bedrijf en overheid. De website staat boordevol met allerlei informatieve publicaties geschreven door vakspecialisten over een groot aantal verschillende vakgebieden o.a. project- en verandermanagement. Er zijn ook veel interessante gratis e-books te downloaden.

Website: https://www.multiraedt.nl

N

Nierpatiënten Vereniging Nederland = Een vereniging van en voor mensen met chronische nierschade, hun naasten en nierdonoren. De NVN geeft informatie en steun aan nierpatiënten, bijvoorbeeld over de verschillende behandelingen, de impact van een nierziekte op het dagelijks leven en de mogelijkheden van donatie en transplantatie. De NVN komt ook op voor de belangen van nierpatiënten bij de overheid, de zorgverzekeraars en de wetenschap. De NVN organiseert regelmatig activiteiten, zoals themadagen, webinars en de Wetenschapsdag, waar nierpatiënten kennis kunnen opdoen, ervaringen kunnen delen en vragen kunnen stellen aan experts. De NVN werkt samen met andere organisaties, zoals de Nierstichting en Nieren.nl, om de kwaliteit van leven van nierpatiënten te verbeteren. Met circa 7.400 leden is de NVN een sterke, representatieve vertegenwoordiger van de belangen van mensen met een chronische nierziekte. Björn Kamphuis zet zich al lang in als vrijwilliger en heeft ook in het bestuur gezeten.

Website: https://www.nvn.nl

Nierstichting = Een non-profit organisatie die zich inzet voor mensen met een nierziekte. De Nierstichting wil het aantal donoren vergroten, nierschade voorkomen en genezen, en de kwaliteit van leven van nierpatiënten verbeteren. De Nierstichting werkt samen met andere organisaties, zoals de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), de Nederlandse Federatie voor Nefrologie en de Nederlandse Transplantatie Stichting. De Nierstichting wordt gefinancierd door donaties, subsidies en acties.

Website: https://nierstichting.nl

O
-

P
-

Q
-

R

Revit Standards Foundation = Een non-profit organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de kwaliteit en de efficiëntie van het werken met Revit, een softwareprogramma voor bouwkundig ontwerpen en modelleren. De organisatie ontwikkelt en beheert de Revit Standards, een set van richtlijnen en afspraken voor het gebruik van Revit in verschillende projecten en disciplines. De Revit Standards bewaakt het intellectueel eigendom van de NLRS als open standaard, de Belgische variant de BERS en de internationale kapstok de RS. Vanaf 2016 is Björn Kamphuis als secretaris lid van het bestuur.

Website: https://www.revitstandards.org

S

SCRiBBR = Een knowledge base met als missie het zorgen voor een snelle kwalitatieve scriptie nakijkservice die ook nog eens betaalbaar is. Het team richt zich op het nakijken van essays, scripties, verslagen, etc., maar doet ook originaliteitschecks of er wellicht niet onbedoeld plagiaat gepleegd wordt. Hiernaast beschikt de website uit een zeer grote knowledge base met veel informatie voor het schrijven en opstellen van een scriptie in de juiste stijl!

Website: https://www.scribbr.nl

Stichting Veteranenziekte = Een stichting die zich richt op het voorkomen van legionella. Zij probeert in Europees verband actief te zijn en de (inter)nationale wetgeving over legionella te verscherpen. Er is een Adviesraad Legionella Preventie gevormd van wetenschappers, politici en medici, die de stichting hierin ondersteunt.

Blog: Techniek: Legionella, die kleine beestjes in het WATER!
Website: https://www.stichtingveteranenziekte.nl

T

Techniek Nederland = Een ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel. Twee grote sectoren die essentieel zijn voor de Nederlandse economie. Techniek Nederland is continu in gesprek met de overheid en de politiek, het onderwijs, de media, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties. Techniek Nederland behartigt de belangen van haar leden, levert producten en diensten die het ondernemerschap ondersteunen, geeft voorlichting en organiseert netwerkbijeenkomsten.

Website: https://www.technieknederland.nl

The Pomodoro Technique = Francesco Cirillo ontwikkelde de Pomodoro techniek gebaseerd op timemanagement waarbij een kookwekker in de vorm van een tomaat wordt gebruikt om specifieke periodes aan te geven waarin geconcentreerd wordt gewerkt aan een taak. Hierdoor wordt uitstellen, perfectionisme en tijdsverlies voorkomen met als gevolg meer focus op het resultaat.

Blog: Projectmanagement: Concentratie met een TOMAAT?
Website: https://www.pomodorotechnique.com

TVVL = Een vereniging voor mensen die affiniteit hebben met gebouw gebonden installaties en voorzieningen. TVVL vormt een knooppunt, zij maken de verbinding tussen kennis en mensen. Zo ontstaat een platform, een ‘denktank’ waar leden kennis ontwikkelen, delen en overdragen. Het doel van de vereniging is dan ook kennisdeling en kennisoverdracht d.m.v. opleidingen, cursussen, handboeken, publicaties en lezingen.

Website: https://www.tvvl.nl

U
-

V
-

W
-

X
-

Y
-

Z
-