Templates

Competentiematrix

Een competentiematrix is een hulpmiddel om de vaardigheden en kennis van medewerkers in kaart te brengen. Het geeft aan welke competenties nodig zijn voor een bepaalde functie of rol, en in welke mate de medewerkers daaraan voldoen. Hiernaast is een competentiematrix te downloaden gebaseerd op situationeel leiderschap.

Vul de template gezamenlijk in met de medewerker door een waarde van 1 t/m 4 per competentie te selecteren. Bespreek gezamenlijk de benodigde competenties voor de functie en welke er ontwikkeld zullen worden. Verwijder de competenties welke niet worden gebruikt of voeg (kopie kolom) competenties toe.

Aandachtspunt
Een competentiematrix dient ALTIJD gezamenlijk met de persoon waarover het gaat ingevuld en besproken te worden. De matrix dient ALLEEN als hulpmiddel en is absoluut GEEN stuurmiddel.

Bestand: XLSX
Versie: 1.0
Downloads: 485x

Curriculum Vitae

Een curriculum vitae (cv) is een document wat wordt gebruikt voor een sollicitatie naast de sollicitatiebrief met hierin benoemd alle feiten over wie je bent, wat je hebt gedaan en wat je kunt. Het is een samenvatting van al je persoonlijke gegevens, opleidingen en cursussen, werkervaring en andere relevante zaken welke van toepassing zijn bij de sollicitatie naar die droombaan. Een template van een cv is hiernaast te downloaden.

Volg de instructies in de template voor het correct invullen van het curriculum vitae.

Bestand: DOCX
Versie: 1.0
Downloads: 50x

Risicologboek met risicomatrix

Het risicologboek met risicomatrix is een belangrijk risicobeheersinstrument waarin de mogelijke risico's van een project of organisatie worden geïdentificeerd, geanalyseerd en beheerst. Het doel van een risicologboek is om de kans op ongewenste gebeurtenissen te verkleinen en de impact ervan te verminderen. Hiernaast is een risicologboek met risicomatrix te downloaden.

Volg de instructies in de template door de risico’s en bijbehorende maatregelen te benoemen. Bepaal per risico zonder maatregelen (linkerzijde) en de risico’s resterend met maatregelen (rechterzijde) de kans en het effect (5 punt likertschaal). Na selecteren wordt automatisch de risicobeoordeling ingevuld. In het tabblad risicomatrix worden het aantal risico’s zonder maatregelen (tabel links) en risico’s resterend met maatregelen (tabel rechts) per risiconiveau weergegeven.

Ttp
Selecteer voor het afdrukken van het risicologboek met risicomatrix de optie "Hele werkmap afdrukken" in de instellingen. Dit zorgt ervoor dat je het logboek en de matrix op A3-formaat kunt printen zonder problemen. Zo kun je alles goed lezen en overzien.

Bestand: XLSX
Versie: 1.0
Downloads: 41x

Vergadering - agenda

Een agenda is een document dat de onderwerpen en doelen van een vergadering beschrijft. Het helpt de deelnemers om zich voor te bereiden en de tijd efficiënt te gebruiken. Een goede agenda voor een vergadering moet duidelijk, beknopt en relevant zijn. Een template van een agenda is hiernaast te downloaden.

Volg de instructies in de template voor het correct invullen van de agenda. De nummering van de onderwerpen corresponderen met de template notulen. Om de tekst uit te lijnen is gebruik gemaakt van een tabel welke niet zichtbaar is bij het afdrukken.

Bestand: DOCX
Versie: 1.0
Downloads: 67x

Vergadering - notulen

Notulen zijn een schriftelijke verslag van wat er besproken en besloten is tijdens een vergadering. Notulen kunnen verschillende doelen hebben, zoals het informeren van afwezigen, het vastleggen van afspraken en acties, of het controleren van de voortgang. Een template van notulen inclusief actielijst is hiernaast te downloaden.

Volg de instructies in de template voor het correct invullen van de notulen. De nummering van de onderwerpen corresponderen met de template agenda. Om de tekst uit te lijnen is gebruik gemaakt van een tabel welke niet zichtbaar is bij het afdrukken.

Bestand: DOCX
Versie: 1.0
Downloads: 83x