Coaching

Als je interesse hebt in onze dienst coaching en meer wilt weten over wat we aanbieden, dan kun je hier alle informatie vinden die je nodig hebt. We bieden coaching voor verschillende doelen en situaties. Mocht je nog vragen hebben of iets niet duidelijk zijn, neem dan contact met ons op!

Wat is coaching vanuit Kritiek Pad?
Coaching vanuit Kritiek Pad is een vorm van begeleiding bij de ontwikkeling in het verder professionaliseren van jou als persoon. Je leert zelf de regie te nemen over je eigen leerproces als coachee, terwijl Kritiek Pad als coach je ondersteunt bij het ontdekken van je sterke punten en het overwinnen van obstakels die je tegenkomt op je (kritieke) pad naar het specifieke doel.

Aanvulling
Kritiek Pad richt zich tijdens de coaching op de individu in de werkgerelateerde situatie (business- en loopbaancoaching), maar dat wilt niet zeggen dat er geen uitstapjes naar de thuissituatie mogelijk zijn. Wij verzorgen zowel coaching voor particulieren als organisaties.

Wat is de werkwijze van Kritiek Pad?
Bij Kritiek Pad beginnen we altijd met een gratis en vrijblijvend kennismakings-/intakegesprek met jou als coachee. Dit is heel belangrijk om te ontdekken of er een KLIK is met een gevoel van wederzijds vertrouwen. Ook willen we graag een eerste indruk krijgen van jouw situatie, je urgentie en je motivatie om het specifieke doel te bereiken.

Onze coaching is gebaseerd op de talentgerichte benadering, die uitgaat van jouw kracht en potentieel en hiervoor voeren wij tijdens de eerste coachsessie een inventarisatie uit, waarbij we jouw talenten, dromen en het doel in kaart brengen. Samen met jou als coachee gaan we op zoek naar de beste methoden om je talenten in te zetten voor jouw ontwikkeling.

Tijdens het coaching traject hanteren we het 6V model, dat zes stappen omvat: 1. verhelderen, 2. verdiepen, 3. verbinden, 4. verwerven, 5. veranderen en 6. verankeren. Door de regelmatige coaching gesprekken, het maken van (thuis)opdrachten en het reflecteren helpen we jou groeien als professional.

Methoden
Hieronder enkele methoden welke wij hanteren:
o    DISC-model (gedragsstijlen - Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus);
o    NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren);
o    Roos van Leary (interactiepatronen).

De tijdsduur van een coaching traject is afhankelijk van verschillende factoren en vanuit Kritiek Pad altijd maatwerk. Een standaard coaching traject per onderwerp duurt ongeveer tussen de 5 en 8 sessies, maar één enkele sessie of zelfs meerdere sessies over een langere periode is ook mogelijk. Een individuele sessie duurt één enkel uur en kan afhankelijk van de behoefte worden aangepast in tijd.

Tip
Neem (vrijblijvend) contact op voor een kennismakingsgesprek!

Wat zijn de tarieven en voorwaarden?
Het basistarief voor coaching vanuit Kritiek Pad is € 80,00 per uur exclusief 21% BTW en eventuele reiskosten. Voor reiskosten rekenen wij (voor de heen- en terugreis) € 0,23 per gereden kilometer exclusief 21% BTW. Kritiek Pad zal na een kennismakings-/intakegesprek (vrijblijvend) een offerte (aanbod) inclusief een plan van aanpak verzorgen. Dit plan is een document met hierin het doel van de coaching, afspraken omtrent de werkwijze, de (beoogde) planning en de (eind)producten van het gehele coaching traject.

Na opdracht (overeenkomst) worden de werkzaamheden (bij voorkeur) uitgevoerd op een vast tijdstip in de week en tijdens kantooruren (i.e. tussen 8:00 - 17:00 uur). Er wordt vanuit gegaan dat de contacturen één keer per week zullen zijn gedurende het in de overeenkomst benoemd aantal sessies om het specifieke doel samen te bereiken. Mocht dit onverhoopt een keer niet lukken dan verplaatsen we samen de afspraak. Wij hebben de beschikking over een eigen kantoor, maar de voorkeur gaat uit naar een afspraak op een locatie waar jij als coachee je prettig en vooral ontspannen voelt.

Het exact aantal sessies voor het coaching traject wordt bepaald door jou als coachee samen met Kritiek Pad als coach en is altijd een inschatting. Mocht het aantal sessies afwijken van in de opdracht benoemd aantal sessies (i.e. meer of minder) dan zal Kritiek Pad dit vroegtijdig kenbaar maken.

Kritiek Pad is in het bezit van algemene voorwaarden en deze zijn van toepassing op elk aanbod van Kritiek Pad, elke overeenkomst tussen Kritiek Pad en opdrachtgever en op elke dienst die door Kritiek Pad wordt aangeboden.

De algemene voorwaarden zijn hier te vinden.

Welke coaching kan Kritiek Pad leveren?
Een coaching traject vanuit Kritiek Pad is altijd maatwerk en afgestemd op jou als coachee. Hieronder een overzicht van verschillende coaching onderwerpen waarin Kritiek Pad kan ondersteunen.

Aandachtspunt
Er zijn vele andere onderwerpen waarbij Kritiek Pad mogelijk kan ondersteunen. Neem (vrijblijvend) contact op voor een kennismakingsgesprek!

Wanneer kan Kritiek Pad niets voor mij doen?
Niet elk kennismakings-/intakegesprek wordt automatisch opgevolgd door coaching vanuit Kritiek Pad. Hieronder enkele situaties wanneer wij geen coaching zullen starten of ondernemen.

GEEN coaching traject
Wij zullen geen coaching traject starten of ondernemen indien:
o    Er geen KLIK is tussen jou als coachee en Kritiek Pad.
o    Er onvoldoende urgentie en/of motivatie is vanuit jou als coachee.
o    Er geen coaching nodig is, maar een andere vorm van ondersteuning (consultancy OF spreker).
o    Het specifieke doel niet werkgerelateerd is en zich teveel richt op de thuissituatie.
o    Het specifieke doel van medische of therapeutische aard is.