Over

Wil je meer weten over de organisatie Kritiek Pad of de eigenaar dan is het hier te vinden! Staat de informatie of het antwoord op jouw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op!

Over Kritiek Pad
Kritiek Pad is de informatiebron voor jou als enthousiaste professional die zichzelf en/of de organisatie verder wilt ontwikkelen! Deze informatie delen wij gratis via deze website (bijv. blog), social media (Instagram, LinkedIn en YouTube) en een nieuwsbrief OF via de betaalde diensten in coaching, consultancy en als spreker.

Onze betaalde diensten zijn:
🎯 coaching: "Op zoek naar het omzetten van je leerdoelen in tastbare resultaten?" Wij leveren persoonlijke begeleiding in de vorm van periodieke coachgesprekken, het uitvoeren van (thuis)opdrachten en het reflecteren met als doel het verder professionaliseren van jou als persoon!

🔎 consultancy: "Op zoek naar een frisse blik op complexe vraagstukken binnen projecten of organisatie?" Wij leveren praktische oplossingen en toepasbare kennis door periodieke gesprekken, maar ons doel is om ervoor te zorgen dat jouw organisatie zelf deze kennis tot zich neemt!

📣 spreker: "Op zoek naar toepasbare kennis met een verbinding tussen theorie en praktijk?" Wij leveren kennisdeling in de vorm van theorie gecombineerd met praktijkvoorbeelden en een vloeiende verhaallijn met als doel het borgen en overdragen van praktische toepasbare kennis!

De term Kritiek Pad wordt gebruikt binnen projectmanagement tijdens het opstellen van een projectplanning en bepaalt wanneer het project op z'n vroegst gereed is. In een planning ontstaat het kritieke pad als de uit te voeren activiteiten afhankelijk zijn van elkaar en daarmee de einddatum bepalen van het project.

Het DOEL van Kritiek Pad is het verder professionaliseren van jou als persoon en/of de organisatie! Elk pad bestaat uit verschillende keuzes en elk is een leermoment met ervaring voor het bewandelen van dat specifiek pad net als bij een projectplanning. Kritiek Pad heeft als MISSIE een toegevoegde waarde te leveren aan die ervaring en daarmee jouw persoonlijke en/of organisatie (kritieke) pad te verbreden.

Wij leveren praktische toepasbare kennis, maar ons doel is om ervoor te zorgen dat jij of jouw organisatie zelf deze kennis tot zich neemt. Hiervoor hanteren wij voor de uitvoering van onze diensten diverse Agile methodieken en Kritiek Pad is getraind door Agile Scrum Group en gecertificeerd als Scrum Master via het IIABC.

De handelsnaam, merknaam en het logo van Kritiek Pad® is geregistreerd in het merkenregister van BOIP. Deze registratie geeft een versteviging van ons merk, maar ook een bescherming van het intellectuele eigendomsrecht van Kritiek Pad.

Tip
Neem (vrijblijvend) contact op voor een kennismakingsgesprek!

Over mij
Mijn naam is Björn Kamphuis, woon in het kleine dorpje Doorn en ik ben de eigenaar van Kritiek Pad. Als persoon ben ik ambitieus, creatief, een doorzetter, hou van humor, leer- en nieuwsgierig, oplossingsgericht en transparant in mijn communicatie.

Mijn persoonlijke drijfveer is het continue helpen van anderen (personen en organisaties) in hun ontwikkeling en daarmee het verbreden van hun (kritieke) pad. Mijn hoge mate van nieuwsgierigheid deel ik graag gratis via deze website (bijv. blog), social media (Instagram, LinkedIn en YouTube) en een nieuwsbrief OF via de betaalde diensten in coaching, consultancy en als spreker.

Meer weten? Klik hieronder op één van de onderwerpen voor meer informatie:

A. Loopbaan en dagelijkse werk
Mijn carrière is begonnen als loodgieter in de bouw waar ik vooral de vieze klusjes mocht oplossen. Na een aantal jaar in de buitendienst ben ik op kantoor begonnen als technisch tekenaar. Met de nodige technische opleidingen als de MTS Werktuigbouwkunde ben ik doorgegroeid naar de functie van werkvoorbereider en kort erna naar projecttechnicus (engineer).

Door het volgen van meerdere (vervolg) opleidingen waaronder Integrated Building & Engineering (IB&E) aan de Hogeschool Utrecht (HU) en het behalen van de titel Bachelor of Engineering (BEng) ben ik projectleider geworden. Als projectleider was ik integraal verantwoordelijk (combinatie van bouw, constructie en installaties) voor het uitvoeren van projecten van ontwerp tot uitvoering (en sommige projecten ook beheer en onderhoud) van de meer complexere projecten in de infra, woning- en utiliteitsbouw (bijv. bioscopen, musea, woningcomplexen en ziekenhuizen).

Door mijn praktische ervaring met project- en verandermanagement heb ik de opleiding Master of Projectmanagement (MPM) aan de Hogeschool Utrecht (HU) afgerond met het behalen van de titel Master of Science (MSc). Met deze bagage ben ik BIM manager geworden gericht op contract-, project- en verandermanagement. Als BIM manager heb ik simpel uitgelegd DRIE taken:

  • 1. Advies, implementatie en ondersteuning bij projecten met BIM
  • 2. Advies en beoordeling van (alle) contracten bij tenders en calculaties met BIM
  • 3. Verantwoordelijk voor de afdeling Research & Development (R&D)

B. Bestuurslid bij de Revit Standards Foundation
De Revit Standards Foundation (RSF) heeft als taak en doel om alle partijen in het bouwproces die werken met BIM op uniforme wijze het bouwwerk modelleert en gebruik maakt van de juiste standaard bibliotheek. De RSF bewaakt het intellectueel eigendom van de NLRS als open standaard en is verantwoordelijk voor de dagelijkse voortgang, schept financiële en organisatorische kaders, geeft richting aan de technische commissie en legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Als bestuurslid heb ik de functie van secretaris en ben verantwoordelijk voor de communicatie, verslaglegging (notulen), ledenadministratie, website en bewaak deze ook over de geldende wet- en regelgeving.

Klik hier voor meer informatie over de RSF.

C. Bestuurslid / Vrijwilliger bij de Nierpatiënten Vereniging Nederland
Door een geboorteafwijking kwam op mijn 20e levensjaar nierfalen naar voren. Mijn beiden nieren waren ernstig beschadigd waardoor ik aan de nierdialyse moest. Na een half jaar hemodialyse ben ik op 15 mei 2000 getransplanteerd met een donornier van mijn moeder. Na 18 goede dienstjaren heeft deze donornier het helaas begeven en doe ik nu peritoneale dialyse (PD, buikspoeling of buikdialyse) in de nacht, maar sta op de (lange) wachtlijst voor een nieuwe donornier van een reddende engel.

Een logische stap was om als nierpatiënt mijzelf in te zetten voor anderen en heb ik mijzelf aangemeld als vrijwilliger bij de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en hierdoor in het verleden verkozen als bestuurslid van de NVN.

De NVN is een actieve vereniging, van en voor mensen met chronisch nierfalen, hun naasten en nierdonoren. Met circa 7.400 leden is de NVN een sterke, representatieve vertegenwoordiger van de belangen van mensen met een chronische nierziekte.

Klik hier voor meer informatie over de NVN.

D. Docent bij Avans+ & Summa College
Door mijn praktijkervaring in meerdere onderwerpen geef ik les in het MBO en HBO.

Voor het MBO heb ik voor het ;Summa College voor de opleiding Engineering for Society een curriculum BIM ontwikkeld en verzorgd. Inmiddels is het lesgeven overgedragen aan twee enthousiaste mannen van de organisatie Kuijpers.

Klik hier voor meer informatie over het Summa College.

In het HBO geef ik les bij Avans+ voor de opleidingen BIM engineering (kerndocent), HIT-E, HIT-W, Projectleider Bouw en infra, Hogere bouw projectmanagement en ben verantwoordelijk voor de modules BIM, projectmanagement en verandermanagement.

Een aantal jaar geleden heb ik vanuit de organisatie Kuijpers gezamenlijk met Avans+ de eenjarige post-HBO opleiding BIM engineering mogen helpen ontwikkelen voor opdrachtgevers en medewerkers van architecten- en adviesbureaus, bouw- en installatiebedrijven. De opleiding is na een proefperiode binnen de organisatie Kuijpers in de markt gezet waarbij ik vanaf het begin als kerndocent ben aangesloten. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor de modules BIM Awareness (introductie), Bouwprocessen en Faalkosten, Integraal ontwerpen en engineering, BIM in de Praktijk, Informatie-, project- en verandermanagement (implementatie) en blik op de toekomst van BIM.

Voorheen was ik voorzitter van de examencommissie techniek met als taak het nemen van beslissingen over resultaten van studenten. Avans+ heeft besloten deze taak in eigen beheer te nemen en de examencommissie is in juli 2021 opgeheven.

Klik hier voor meer informatie over Avans+.