Blog

Label: Techniek

Datum: 9 september 2019

Delen:

Techniek: Legionella, die kleine beestjes in het WATER!

Water is één van de primaire levensbehoeften van de mens. We bestaan immers voor 70% uit water en zonder dagelijks water kunnen we niet lang overleven. Volgens de wetenschap is water zeer gezond of toch niet? In veel water leeft de legionella bacterie die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaakt. In deze blog de volgende onderwerpen:

Hoe ernstig is legionella eigenlijk?
Om gelijk met de deur in huis te vallen volgt hieronder een overzicht van de meest schokkende gevallen met alleen benoemd de dodelijke slachtoffers door de legionella bacterie.

Overzicht
Hieronder een overzicht van dodelijke slachtoffers door de legionella bacterie:
o    Amerika, Philadelphia 1976 - 34 doden - oorzaak; koeltoren voor airconditioning (*)
o    Engeland, Kingsmead 1985 - 28 doden - oorzaak; koeltoren voor airconditioning
o    Nederland, Bovenkarspel 1999 - 32 doden - oorzaak; bubbelbad (**)
o    Spanje, Murcia 2001 - 6 doden - oorzaak; bevochtiging van airconditioning
o    Noorwegen, Fredrikstad 2005 - 10 doden - oorzaak; bevochtiging van airconditioning
o    Amerika, New York 2015 - 12 doden - oorzaak; koeltoren voor airconditioning

Met bovenstaande kan met zekerheid gesteld worden dat de legionella bacterie ZEER ernstig is!

* Amerika, Philadelphia 1976 Veteranencongres
Een paar dagen na een reünie van oud-strijders krijgen veel van de veteranen symptomen van een longontsteking. Na het overlijden van meerdere slachtoffers en onderzoek kon de oorzaak van de veteranenziekte worden vastgesteld door de nieuw ontdekte legionella bacterie.

** Nederland, Bovenkarspel 1999 Bloemenflora
Bekendste uitbraak in Nederland is tijdens de West Friese bloemenflora. De oorzaak is een bubbelbad van de bijbehorende consumentenbeurs. Met deze uitbraak staat Nederland (bijna) bovenaan de lijst met de meeste dodelijke slachtoffers als gevolg van de legionella bacterie.

Wat is legionella dan precies?
Legionella is een bacterie (ook wel pneumophila genaamd) die in de natuur gewoon voorkomt in stilstaand water als meren en waterplassen zonder echt schadelijk te zijn. Er zijn meer dan 45 verschillende soorten legionella bacteriën bekend waarvan sommige schadelijk voor de mens en anderen totaal niet.

De bacterie voelt zich het beste in zijn element in stilstaand water bij een temperatuur tussen de 25°C en 45°C en de aanwezigheid van een voedselbron als biofilm of ander organisch materiaal. Bij deze gunstige temperaturen zal de bacterie zich het meeste vermenigvuldigen en kan er binnen enkele uren een verdubbeling in aantallen optreden. Bij temperaturen onder de 25°C zal er geen vermeerdering optreden en bij een temperatuur boven de 55°C sterft de legionella bacterie. Hoe hoger deze temperatuur oploopt hoe sneller de legionella bacterie sterft.

Hoe raakt de mens besmet?
De mens kan besmet raken door het inademen van zeer kleine waterdruppels verspreid in de lucht in de vorm van nevel ook wel aerosolen genaamd die de legionella bacterie bevatten. Het gevolg is een infectie die in een lichte of zware vorm kan voorkomen.

Bij de LICHTE vorm (= legionellagriep) krijgt de patiënt griepachtige verschijnselen als koorts, hoofdpijn en spierpijn. Deze vorm is overigens niet schadelijk en er doet zich geen longontsteking voor. Zonder behandeling zullen de klachten vanzelf overgaan, maar een dokter adviseren is wel verstandig.

Bij de ZWARE vorm (= veteranenziekte) krijgt de patiënt hetzelfde als de lichte vorm, maar wordt snel opgevolgd door een longontsteking met koorts boven de 39°C. Braken en diarree zijn bekende verschijnselen bij deze vorm. Als er niet tijdig door een dokter met behulp van antibiotica wordt ingegrepen kan het slecht aflopen voor de patiënt. Ofwel tijdig naar de dokter in dit geval.

De ziekte is niet besmettelijk en kan NIET worden overgedragen van mens op mens. Er zijn wel risicogroepen die gevoeliger zullen zijn voor besmetting dan anderen als; ouderen, mensen met verminderde weerstand, zware rokers en mensen met een longziekte. Drinken van besmet water met de legionella bacterie is ongevaarlijk.

Waardoor kan de mens besmet raken?
De legionella bacterie heeft een biofilm als voedselbron nodig en laat dat nou net in grote hoeveelheden voorkomen in door de mens ontworpen leidingwaterinstallaties.

Bijvoorbeeld
o    Drinkwaterinstallaties
o    Bubbelbaden
o    Fonteinen
o    Koeltorens
o    Luchtkoelers
o    Hennep-gefitte leidingen
o    Zwembaden

Als er niet voldoende doorstroming is door de leidinginstallaties ontstaat langdurige stilstand van het water in de leidingen. Hierdoor krijgt de legionella bacterie de kans om zich te vermenigvuldigen in de biofilm aan de binnenkant van de leidingen of het bezinksel op de bodem van een reservoir.

Hoe kunnen we legionella voorkomen?
Het voorkomen van legionella begint bij het ontwerp van de leidingwaterinstallatie. Een goede doorstroming van het water door de leidingwaterinstallatie kan de groei van de legionella bacterie voorkomen.

Om er zeker van te zijn dat het vermeerderen van de legionella bacterie wordt voorkomen is een actueel legionella beheersplan in het gebouw aan te raden. In Nederland wordt vaak het thermisch beheersaspect toegepast. Door met heet water (>60°C) het leidingsysteem te spoelen wordt de legionella bacterie gedood en daarmee vermeerdering gestopt. Indien er na metingen toch nog een bepaalde hoeveelheid van de bacterie wordt aangetroffen kan men overstappen op chemische reiniging.

Aandachtspunt
Het voorkomen van legionella kan in één zin worden samengevat:
o    Behoud koud water KOUD en warm water WARM!

Tip
Meer weten? Neem (vrijblijvend) contact op voor een kennismaking!

Bronvermelding
o    Stichting Veteranenziekte. (z.d.). Over legionella. Geraadpleegd op 5 september 2019, van https://www.stichtingveteranenziekte.nl
o    Wikipedia. (z.d.). Legionella pneumophila. Geraadpleegd op 6 september 2019, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Legionella_pneumophila