Blog

Label: Projectmanagement

Datum: 18 december 2020

Delen:

Projectmanagement: Duivelsdriehoek

Bij projectbeheersing zijn alle beheersaspecten van Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit (GOTIK) ontzettend belangrijk. De onderdelen geld, tijd en kwaliteit zijn de drie beheersaspecten die direct invloed op elkaar hebben en gezamenlijk de duivelsdriehoek vormen. Voeg het onderdeel Scope toe en men spreekt over het ijzeren vierkant. Hieronder ter verduidelijking een afbeelding van de duivelsdriehoek en het ijzeren vierkant:

De term duivelsdriehoek is een verwijzing naar de drie beheersaspecten geld, tijd en kwaliteit die direct verbonden zijn met elkaar. Wijzig één aspect dan heeft dit ook automatisch invloed op één of meer andere aspecten.

Bijvoorbeeld
o    Het SNELLER (tijd) leveren heeft invloed op de kwaliteit van het product.
o    Een BETER (kwaliteit) product heeft invloed op geld en de benodigde (lever)tijd.
o    GOEDKOPER (geld) en SNELLER (tijd) zal de kwaliteit van het product beïnvloeden.

Tip
Als je meer wilt weten over GOTIK lees dan de blog: Projectmanagement: Beheersen met GOTIK (PMW 3/3)!

De duivelsdriehoek gaat er echter vanuit dat het projectresultaat een vast gegeven is. Helaas is dit niet correct en is de route naar het projectresultaat vaak onderhevig aan wijzigingen. Om deze reden wordt er bij voorkeur verwezen naar het ijzeren vierkant waarbij het aspect scope is toegevoegd. De scope is het totaal van op te leveren producten, diensten en uit te voeren activiteiten. Als deze verandert dan wijzigen ook alle andere beheersaspecten.

De duivelsdriehoek of ijzeren vierkant komt vooral van pas i.c.m. de MoSCoW-methode. Door gezamenlijk met de opdrachtgever de prioriteit (letters: M, S, C of W) i.c.m. de aspecten geld, tijd en kwaliteit vast te stellen voor een specifieke wens (wijziging in scope) kunnen mogelijke risico's direct worden verlaagd.

Tip
Als je meer wilt weten over MoSCoW lees dan de blog: Projectmanagement: MoSCoW-methode!

Tot slot zeggen de termen NIETS over het projectsucces, want hiervoor zijn andere gegevens nodig. Tevens blijven de overige beheersaspecten als Organisatie en Informatie belangrijk ook al staan deze niet specifiek benoemd in de duivelsdriehoek of het ijzeren vierkant.

Tip
Hulp nodig? Neem (vrijblijvend) contact op voor een kennismaking!

Bronvermelding
o    Wikipedia. (z.d.). Duivelsdriehoek. Geraadpleegd op 15 december 2020, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Duivelsdriehoek
o    Hedeman, B., Vis van Heemst, G. & Riepma, R. (2008). Projectmanagement Op basis van NCB versie 3- IPMA-C en IPMA-D. Zaltbommel: Van Haren Publishing