Blog

Label: BIM

Datum: 12 maart 2020

Delen:

BIM: Wat is het NIET?

BIM is een werkmethodiek waarbij er in een (3D) gebouwmodel integraal door meerdere partijen wordt samengewerkt. Alle projectpartners hebben te allen tijde toegang tot dezelfde informatie. Dit samenwerken in een (3D) gebouwmodel wordt ook wel virtueel bouwen genoemd, maar wat is BIM dan precies? Om inzicht te krijgen wat BIM is kan beter eerst aangegeven worden wat het NIET is:

Toelichting
BIM is NIET de volgende generatie van tekensystemen.
BIM is NIET hetzelfde als 3D tekenen / modelleren / Revit.
BIM is NIET een softwarepakketje in huis nemen.
BIM verzorgd NIET dat alles automatisch gaat.
BIM is NIET een kant en klare werkmethodiek / proces.
BIM voorkomt NIET alle faalkosten.
BIM is NIET de oplossing voor alle problemen in de bouw!

Wat is BIM dan WEL? Hieronder volgt een omschrijving van BIM:

Definitie
BIM = Een werkmethodiek voor het digitaal vastleggen van functionele en fysieke karakteristieken van een bouwwerk met als uitgangspunt voor, en ondersteunend aan activiteiten en besluitvorming gedurende de gehele levenscyclus van een bouwwerk (ontwerp t/m renovatie of sloop).

Laten we deze omschrijving ontleden in DRIE verschillende onderdelen:

Wat is BIM dan precies?
De afkorting BIM staat voor Bouwwerk Informatie Modellering (of Engels: Building Information Modeling). Bij BIM wordt alle relevante informatie gedurende het gehele proces opgeslagen, gebruikt en beheerd in één digitaal (3D) gebouwmodel. Hierbij draait het vooral om informatiemanagement en daarnaast reductie in de faalkosten. Om deze reden wordt voor de afkorting BIM steeds vaker Bouwwerk Informatie Management gebruikt. Het gezamenlijk werken aan dit digitale (3D) gebouwmodel wordt ook wel virtueel bouwen (of BIMmen / bimmen) genoemd.

BIM de werkmethode
BIM is vooral een werkmethode, want ook de afspraken over welke gegevens en in welke vorm deze informatie geleverd dient te worden maken een belangrijk onderdeel uit van het digitale (3D) gebouwmodel. Hierbij werken alle betrokken partijen altijd met dezelfde actuele informatie die continue beschikbaar is wat resulteert in een digitale beschrijving van het (3D) gebouw. Er wordt een volledig digitaal prototype gemaakt van het gebouw, zodat deze bekeken en gecontroleerd kan worden.

De BIM werkmethodiek vereist een structureel andere aanpak bij het vastleggen van het ontwerp voor gebruik in de opvolgende fases. Hierdoor vergt BIM tijdens het ontwerpproces meer tijd (in uren) door de toevoeging van deze informatie, maar minder doorlooptijd als proces. De reden dat de doorlooptijd van het proces met BIM relatief korter is dan traditioneel komt doordat meerdere partijen tegelijkertijd aan het ontwerpproces werken! Processen verlopen hierdoor vooral parallel (tegelijkertijd) i.p.v. sequentieel (na elkaar opvolgend). De software gebruikt tijdens het BIM proces is ondersteunend aan het geheel, maar zeker van groot belang om het proces te doen slagen!

BIM garantie voor eenduidige informatie
Het is belangrijk om te weten dat een digitaal 3D gebouwmodel nog GEEN BIM model is. Een BIM model bestaat niet alleen uit 3D geometrie, maar de modellen dienen ook betekenis (eigenschappen) te bevatten.

De BIM gedachte is dat alle informatie (bijv. rapporten, telstaten, materiaalstaten, berekeningen, werktekeningen, etc.) vanuit het BIM model worden geregenereerd. Dat betekent dat alle informatie eenduidig op één plaats aanwezig is. Er kan dus geen miscommunicatie ontstaan wat fouten en daarmee faalkosten voorkomt.

Het doel van BIM is om eerst volledig virtueel te bouwen, virtueel op te leveren, voordat men met de daadwerkelijke bouw start ofwel er één steen wordt gelegd. Het resultaat van alle samenwerking is een BIM van een bouwwerk welke niet alleen wordt gebruikt voor initiatie-, ontwerp- en realisatiefase, maar ook hanteerbaar is voor de beheer- & onderhoudsfase, renovatie en de uiteindelijke sloopfase van het bouwwerk. Kortom voor de GEHELE levenscyclus van een bouwwerk.

Tip
Heb je hulp nodig? Neem contact op voor een kennismaking!