Blog

Label: BIM

Datum: 27 november 2019

Delen:

BIM: Waarom?

De piramide is niet alleen het oudste, maar ook het enige wereldwonder dat vandaag de dag nog bestaat. Dankzij de zeer stabiele constructie zijn de piramiden door de tijden heen zeer goed bewaard gebleven. Men vermoedt dat de piramiden werden gebouwd tussen 2551 en 2472 voor Christus waarmee deze meer dan 4000 jaar oud zijn. Aan een piramide werd waarschijnlijk meer dan 20 jaar lang gewerkt door arbeiders die communicatie en samenwerking HOOG in het vaandel hadden staan. De manier waarop de piramide werd gebouwd is echter tot op de dag van vandaag nog een groot raadsel die veel vragen oproept.

Bijvoorbeeld
o    Hoe kan het dat ze na duizenden jaren nog steeds volmaakt in elkaar passen?
o    Hoe kan het dat de piramide na al die tijd op ruim twee cm na nog steeds waterpas ligt?
o    Hoe kan het dat de piramide is gebouwd zonder enige vorm van bouwfouten?
o    Hoe kan het dat de piramide werd gebouwd volgens vergevorderde mathematische kennis?
o    Hoe kreeg men 2 miljoen ton steen omhoog zonder een moderne hijskraan te kennen?

Als 4000 jaar geleden communicatie en samenwerking een vereiste was voor het bouwen van een gigantisch complex bouwwerk als de piramide dan is het toch zeer vreemd dat op de dag van vandaag de faalkosten in de Nederlandse bouwsector wordt geschat op 6 MILJARD EURO, wat ongeveer neerkomt op 11% van de totale bouwomzet.

Faalkosten zijn vooral onnodige kosten en de oorzaak hiervan ligt voornamelijk aan de gebrekkige communicatie, de vele overdrachten alsmede aan te weinig aandacht in samenwerking door de diverse partijen met als gevolg NIET wenselijke situaties.

Bijvoorbeeld
o    Een inefficiënt verloop van het bouwproces.
o    Een onvolledige of slechte voorbereiding.
o    Slechte communicatie en vage afspraken (zowel intern als extern).
o    Het niet voldoen aan de afgesproken kwaliteitseisen van het eindproduct.
o    Overschrijding van de planning, budget en daarmee de opleveringstermijn.
o    Een gebrekkige (gegevens)uitwisseling en communicatie.
o    Onvoldoende aandacht voor uitvoerbaarheid tijdens de ontwerpfase.
o    Afstemmingsfouten tussen de verschillende partijen en partners in het bouwproces.

In de loop der jaren zijn vele aanpakken en daarmee oplossingen om faalkosten te reduceren toegepast: meer toezicht en controle, verbetering van de communicatie, proces- en ketenmanagement. Toch is het NIET voldoende gebleken en een verwachting is dat bij gelijkblijvende processen faalkosten in de loop der tijd vooral zullen toenemen.

Oplossingen om de kans op faalkosten te reduceren zijn er ook. BIM is één van de oplossingen hierin door het digitaal vastleggen van functionele en fysieke karakteristieken van een bouwwerk met als uitgangspunt voor, en ondersteunend aan activiteiten en besluitvorming gedurende de gehele levenscyclus van een bouwwerk (ontwerp t/m sloop).

De BIM werkmethodiek garandeert dat alle informatie eenduidig op één plaats aanwezig is en gebruikt kan worden om het bouwwerk te bekijken, controleren, toetsen, etc. alvorens er daadwerkelijk fysiek gebouwd of onderhouden gaat worden. Dit voorkomt fouten, miscommunicatie en langs elkaar heen werken en om deze reden faalkosten.

Met het gebruik van BIM werken alle deelnemende partijen samen met dezelfde informatie welke ook continu beschikbaar en altijd actueel is waardoor miscommunicatie wordt voorkomen en samenwerking bevordert.

Tip
Meer weten over BIM? Neem (vrijblijvend) contact op voor een kennismaking!