Blog

Label: BIM

Datum: 11 juli 2020

Delen:

BIM: Voor-, Nadelen, Doelstellingen en Valkuilen?

BIM als werkmethodiek en de implementatie ervan in een organisatie kan zeer ingewikkeld zijn en werkt NIET hetzelfde als het uitrollen van een nieuw behangetje op de muren van het kantoor. In deze blog benoemde voor-, nadelen, doelstellingen en valkuilen vormen gezamenlijk een specifieke BALANS en zijn bedoelt als hulpmiddel bij de afweging en keuze om WEL of NIET te starten als organisatie met BIM.

Voordelen
De voordelen benoemen is vaker gemakkelijker dan de overige onderdelen en zijn meestal de voornaamste reden om te kiezen voor het starten met gebruik van BIM.

Voordelen
Hieronder de belangrijkste voordelen van BIM:
o    Virtueel bouwen: van idee naar resultaat.
o    Technische en commerciële toegevoegde waarde.
o    Minder ontwerp- en bouwfouten.
o    Betere beheersing van risico's.
o    Betere communicatie en samenwerkingsmogelijkheden.
o    Hergebruik en delen van eenduidige gegevens (intern als extern).
o    Faalkostenreductie door simulatie en clash detection.
o    Opslag (intern) in één database, niet in meerdere tekeningen (= foutreductie).
o    Vroeg stadium de consequenties inzichtelijk bij planwijzigingen.

Nadelen
De BIM werkmethodiek heeft helaas ook enkele nadelen welke zeker meegenomen en aandachtig bekeken moeten worden.

Nadelen
Hieronder de belangrijkste nadelen van BIM:
o    BIM ontwerpproces vergt meer tijd (in uren) door de toevoeging van meer informatie, maar minder doorlooptijd als proces.
o    Toevoeging van foutieve informatie aan het BIM model werkt als een domino-effect.
o    Technisch op software gebied is nog niet alles mogelijk.
o    Door toevoeging van veel data aan de database / BIM model wordt deze erg zwaar in MB.
o    Uitgaan van de intelligentie van het systeem waardoor de kennis van de software altijd als waarheid wordt gezien.

Toelichting
De reden dat de doorlooptijd van het totale proces met BIM korter is dan traditioneel komt doordat meerdere partijen tegelijkertijd aan het ontwerpproces werken! Processen verlopen hierdoor vooral parallel (tegelijkertijd) i.p.v. sequentieel (na elkaar opvolgend).

Opmerking
Software lost GEEN afstemmingsproblemen op! Het blijft nog ALTIJD mensenwerk!

Doelstelling
De belangrijkste vraag die een organisatie zichzelf moet stellen is; "Wat is onze ambitie met BIM?". Deze vraag klinkt ontzettend simpel en wellicht overbodig, maar leg de lat en daarmee het ambitieniveau in de organisatie voor de BIM werkmethodiek en de eigen mensen niet gelijk te hoog! Het is beter dat de organisatie eerst leert huppelen alvorens over een touw te springen van een paar meter hoog. Een veranderproces werkt namelijk beter met kleine stapjes.

Doelstellingen
Hieronder de belangrijkste mogelijke doelstellingen van BIM:
o    Sneller, met lagere investeringskosten en minder milieu-impact.
o    Door integrale samenwerking betere kwaliteit van het eindproduct.
o    Door integrale samenwerking minder faalkosten door betere communicatie.

Valkuilen
De BIM werkmethodiek kent ook enkele belangrijke aandachtspunten en daarmee valkuilen welke zeker in elke organisatie naar boven zullen komen. Het is verstandig om de gehele organisatie te informeren en mee te nemen in het veranderproces, zodat iedereen op hoofdlijnen weet wat de BIM werkmethodiek is en wat er wanneer precies staat te gebeuren.

Valkuilen
Hieronder de belangrijkste valkuilen van BIM:
o    Eerst de wil, dan de weg! Directie commitment is hierbij zeker benodigd!
o    Motivatie: het gaat toch allemaal goed zo?
o    Procesafspraken: wie doet nu wat en wie is nou voor wat verantwoordelijk?
o    Verwachtingspatroon: alles kan toch met BIM?
o    Overvloed aan informatie ofwel wat haal je eruit en wat stop je erin.
o    Alles is toch gestandaardiseerd, dus uitwisselbaar met iedereen?
o    We hebben toch een training gehad?
o    BIM is toch alleen 3D software?

Tip
Ondersteuning nodig bij de implementatie van BIM? Neem (vrijblijvend) contact op voor een kennismaking!